Työoikeuden ja virkamiesoikeuden asiantuntija Asianajotoimisto Blackbird
Turku – Helsinki

Työ- ja virkasuhteissa kohdataan usein tilanteita, joissa tarvitaan oikeudellista apua. Työnantajalla tulee olla riittävä tieto lainsäädännön asettamista oikeuksista ja velvollisuuksista. Henkilöstöasioiden asiantuntevalla hoitamisella on merkittävä vaikutus työnantajan toimintaan.

Asianajotoimisto Blackbird on kumppanisi työelämän monissa tilanteissa – työsopimusten laatimisesta organisaation muutoksiin ja työsuojelukysymyksiin. Asianajopalveluiden lisäksi tarjoamme konsultointia ja koulutusta sekä julkiselle että yksityiselle sektorille.

Ota yhteyttä »