Matleena Engblom

Asianajaja, varatuomari, oikeustieteen lisensiaatti

Tarinani

Matleena Engblom on perustanut Asianajotoimisto Blackbird Oy:n syyskuussa 2017. Matleenalla on kahdenkymmenen vuoden kokemus erilaisista lakimiestehtävistä erityisesti työ- ja virkamiesoikeuden parissa. Matleena on toiminut asianajajana kahdeksan vuotta ja työskennellyt yhteensä noin neljä vuotta tuomioistuimissa. Matleena on oikeustieteellisen koulutuksen täydennyksenä suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon ja työsuojelupäällikkökoulutuksen. Lakimiestehtävien ohella Matleena on toiminut esimiehenä ja eri organisaatioiden johtotehtävissä. Päivätyönsä lisäksi Matleena hoitaa useita erilaisia asiantuntija- ja luottamustehtäviä. Matleena toimii paljon myös kouluttajana.

Matleena voi avustaa sinua, yritystäsi tai yhteisöäsi työoikeudellisen ja virkamiesoikeudellisen konsultoinnin lisäksi riidanratkaisussa ja prosesseissa yleisisissä tuomioistuimissa, hallinto-oikeuksissa ja työtuomioistuimessa. Matleena on syvällisesti perehtynyt työ- ja virkasuhteen ehtojen muuttamiseen, työehtosopimusoikeuteen, työaikakysymyksiin ja työelämän perusoikeuksiin kuten tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Erityisesti konsultointipuolella Matleena on palveluksessasi työntekijöiden työkykykyyn ja henkisen puolen työsuojeluun liittyvien tilanteiden selvittämisessä ja ratkaisemisessa.

Matleena on erikoistunut julkisyhteisöjen kuten kuntien ja seurakuntien hr-haasteisiin ja virkamiesoikeudellisiin kysymyksiin. Matleenan asiakkaisiin kuuluu yritysten ja julkisyhteisöjen lisäksi paljon erilaisia järjestöjä.

Matleena on perehtynyt myös Euroopan unionin työoikeuteen ja osallistuu arvostetun European Labour Law Network –verkoston toimintaan kansallisena asiantuntijana.

Matleena työskentelee sekä Asianajotoimisto Blackbird Oy:n Turun että Helsingin toimipisteissä, ja hänen toiminta-alueenaan on koko Suomi.

Matleenan koulutustausta

Johtamisen erikoisammattitutkinto (Rastor Oy) 2015

Työsuojelupäällikkö (Työterveyslaitos) 2014

Varatuomari 2001

Asianajajatutkinto 2005, 2015

Oikeustieteen lisensiaatti, Turun yliopisto 2000

Oikeustieteen kandidaatti, Turun yliopisto 1995

Matleenan työkokemus

Asianajotoimisto Blackbird Oy, omistaja ja asianajaja 2017-

Asianajotoimisto Roihu Oy, osakas, asianajaja 2016-2017

Asianajotoimisto Eversheds Finland Oy (ja edeltäjät) Specialist Counsel, asianajaja 2014 – 2016

Metallityöväen Liitto ry, lakimies 2011 – 2012, hallintopäällikkö 2012 – 2014

Työtuomioistuin, esittelijä 2008 – 2011

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, lakimiesasessori 2006 – 2008

Asianajotoimisto Olavi Hölttä Oy, lakimies 2001 – 2005, asianajaja 2005 – 2006

Turun yliopisto, assistentti, työoikeus 2001 – 2002

Loimaan käräjäoikeus, notaari 2000 – 2001

Turun yliopisto, tutkimusassistentti, työoikeus 1997 – 2000

Matleenan luottamustoimet

Suomen Lakimiesliiton oikeuspoliittinen valiokunta 2017-

Yksityisalojen Lakimiehet Ykla ry, puheenjohtaja 2017-

Suomen Lakimiesliiton valtuuskunta, jäsen 2015 –

Lakimiesliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaosto, jäsen 2015 –2017

Turun yliopiston alumnitoiminnan ohjausryhmä, jäsen 2015 –2017

Yksityisalojen Lakimiehet Ykla ry, hallituksen jäsen 2014 –

European Labour Law Network, kansallinen asiantuntija 2011 –

Työtuomioistuimen varajäsen 2013 – 2014

Työoikeudellisen yhdistyksen sihteeri 2009 –2017

Turun arkkihiippakunnan tuomikapitulin varajäsen 2009 –

Kirkon yhdenvertaisuustyöryhmän jäsen 2010 – 2011

Kirkolliskokouksen lakivaliokunnan sihteeri 2008 – 2009

Matleenan julkaisut

Työsuhteen ehdot – määräytyminen, tulkinta ja muuttaminen WSOY 2002, uudistettu laitos SanomaPro 2013

Artikkeli Defensor Legis 4/2014

Artikkeleja Työoikeudellisen yhdistyksen vuosikirjassa

Artikkeleja Oikeustieto-lehdessä

Artikkeli professori Martti Kairisen juhlakirjassa 2007

Matleenan kielitaito

suomi, ruotsi ja englanti

 

Matleena Engblom

Toimitusjohtaja